2674023389 6985989963 Σάμη, Κεφαλονιά one.electrofast@gmail.com